Het Jumplidmaatschap is veranderd

Tot voor kort moest elk Jumplid zich, na het verlopen van zijn of haar lidmaatschap, steeds opnieuw aanmelden bij ons. Dit is sinds 20 september veranderd. De belangrijkste veranderingen vind je hieronder:

Automatische incasso
Vanaf 20 september zal je bij het aanmelden eenmalig een machtiging afgeven voor een jaarlijkse automatische incasso. Het lidmaatschap wordt steeds verlengd tot wederopzegging of tot de maximale leeftijd (t/m 16 jaar) voor het Jumplidmaatschap is bereikt.

Contributie
In plaats van €12,50 bedraagt de contributie vanaf 20 september €15,-.  We gebruiken de jaarlijkse contributie voor het organiseren van onze activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het reserveren van ruimtes en het inhuren van dansdocenten.

Huidige leden let op!
Huidige leden sluiten nog eenmaal een nieuw lidmaatschap af. Vervolgens vragen we nog één keer naar de gegevens van de Jumpfan. Daarna zullen wij je lidmaatschap jaarlijks verlengen tot wederopzegging of totdat je de maximale leeftijd voor het Jumplidmaatschap bereikt.


We hopen dat het aanmelden voor Jump zo makkelijker gaat en klantvriendelijker wordt! 

Heb je een vraag? Mail ons gerust, jump@operaballet.